Wagi sklepowe – funkcje

Wagi sklepowe
Wagi sklepowe
Rozmaite urządzenia elektroniczne, wykorzystywane w handlu i przemyśle, są stale unowocześniane. Wyposaża się je w coraz bardziej zaawansowane funkcje, które służą ułatwieniu czynności dokonywanych za ich pomocą. Do urządzeń takich zaliczyć można np. skanery kodów kreskowych, kolektory danych czy wagi. Ostatnie z wymienionych urządzeń również przeżywają szybki rozwój, polegający na coraz bardziej zaawansowanych funkcjach. Poza samymi funkcjami, istotna jest także kwestia obsługi. Jak wygląda to na przykładzie wag?

Największą zmianą, jaką przeszły wagi sklepowe na przestrzeni ostatnich lat, jest wyposażenie ich w elektroniczne wyświetlacze. Można za ich pomocą odczytać wszystkie pożądane informacje, automatycznie po dokonaniu pomiaru wagi danego produktu. Elektroniczny wyświetlacz jest o wiele wygodniejszy, ponieważ eksponuje wszelkie informacje w sposób widoczny, jest także w stanie wyświetlić kilka danych jednocześnie.

W ujęciu bardziej konkretnym, wagi sklepowe wyświetlają kilka podstawowych informacji. Pierwszą z nich jest oczywiście waga towaru, podlegająca pomiarowi. Drugą jest cena tegoż produktu za jednostkę miary, np. za kilogram. Trzecia informacja to należna kwota za zakupioną ilość towaru, wyrażoną w jednostkach miary wag, np. kilogramach, dekagramach, itp. Kwota ta jest wyliczona automatycznie, na podstawie ceny za kilogram i wagi towaru podlegającego pomiarowi.

Funkcje wyświetlacza są zatem niezwykle istotne. Współczesne wyświetlacze wag są tak skonstruowane, że wszystkie eksponowane informacje są widoczne zarówno dla sprzedawcy, jak i dla klienta stojącego po drugiej stronie lady.

Wagi sklepowe mogą mieć także pamięć, podobną do pamięci komputerowej. W takich sytuacjach każdy wprowadzony produkt jest zapamiętywany i dokonywanie pomiarów jest wówczas niezwykle proste. Ważony produkt wybiera się z listy dostępnej np. poprzez szereg zdjęć symbolizujących poszczególne produkty.

Jeśli natomiast waga nie jest wyposażona w taką pamięć, należy ręcznie wprowadzić cenę jednostki miary danego produktu, a urządzenie automatycznie dokona obliczenia należnej ceny, na podstawie wagi produktu podlegającego pomiarowi.